תנ"ך - ספר בראשית פרק מו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים