תנ"ך - ויכלכל יוסף את־אביו ואת־אחיו ואת כל־בית אביו לחם לפי הטף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...