תנ"ך - בראשית פרק מז פסוק כה - ויאמרו החיתנו נמצא־חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...