תנ"ך - ספר בראשית פרק מח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים