תנ"ך - בראשית פרק מח פסוק יב - ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...