תנ"ך - בראשית פרק מח פסוק יח - ויאמר יוסף אל־אביו לא־כן אבי כי־זה הבכר שים ימינך על־ראשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...