תנ"ך - בראשית פרק מח פסוק ו - ומולדתך אשר־הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...