תנ"ך - בראשית פרק מח פסוק ח - וירא ישראל את־בני יוסף ויאמר מי־אלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...