תנ"ך - אסרי לגפן עירה עירו ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם־ענבים סותה סותו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...