תנ"ך - בראשית פרק מט פסוק ב - הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל־ישראל אביכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...