תנ"ך - בראשית פרק מט פסוק כ - מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני־מלך: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...