תנ"ך - בראשית פרק מט פסוק כג - וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...