תנ"ך - בראשית פרק מט פסוק ג - ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...