תנ"ך - בראשית פרק מט פסוק ה - שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...