תנ"ך - יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...