תנ"ך - זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...