תנ"ך - ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את־ירד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...