תנ"ך - ויהיו כל־ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...