תנ"ך - זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את־שמם אדם ביום הבראם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...