תנ"ך - ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את־למך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...