תנ"ך - ויחי־למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...