תנ"ך - ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את־שמו שת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...