תנ"ך - בראשית פרק ה פסוק ו - ויחי־שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את־אנוש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...