תנ"ך - ספר בראשית פרק נ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים