תנ"ך - ויאמר פרעה עלה וקבר את־אביך כאשר השביעך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...