תנ"ך - ספר בראשית פרק ו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים