תנ"ך - ספר בראשית פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים