תנ"ך - חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...