תנ"ך - כל אשר נשמת־רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...