תנ"ך - ספר בראשית פרק ח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים