תנ"ך - ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את־חלון התבה אשר עשה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...