תנ"ך - ספר בראשית פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים