תנ"ך - בראשית פרק ט פסוק יח - ויהיו בני־נח היצאים מן־התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...