תנ"ך - בראשית פרק ט פסוק כו - ויאמר ברוך ה' אלהי שם ויהי כנען עבד למו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...