תנ"ך - ספר מלכים א

Book of 1 Kings

מספר הסדרים: 19

מספר הפרשיות: 120

מספר הפרקים: 22

מספר הפסוקים: 817

מספר המילים: 13140

מספר האותיות: 50625