תנ"ך - ספר מלכים א פרק א

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים