תנ"ך - מלכים א פרק א פסוק יד - הנה עודך מדברת שם עם־המלך ואני אבוא אחריך ומלאתי את־דבריך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...