תנ"ך - ותאמר לו אדני אתה נשבעת בה' אלהיך לאמתך כי־שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על־כסאי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...