תנ"ך - מלכים א פרק א פסוק כא - והיה כשכב אדני־המלך עם־אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...