תנ"ך - מלכים א פרק א פסוק כב - והנה עודנה מדברת עם־המלך ונתן הנביא בא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...