תנ"ך - מלכים א פרק א פסוק לו - ויען בניהו בן־יהוידע את־המלך ויאמר ׀ אמן כן יאמר ה' אלהי אדני המלך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...