תנ"ך - כאשר היה ה' עם־אדני המלך כן יהי יהיה עם־שלמה ויגדל את־כסאו מכסא אדני המלך דוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...