תנ"ך - מלכים א פרק א פסוק ד - והנערה יפה עד־מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...