תנ"ך - וימשחו אתו צדוק הכהן ונתן הנביא ׀ למלך בגחון ויעלו משם שמחים ותהם הקריה הוא הקול אשר שמעתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...