תנ"ך - מלכים א פרק א פסוק מו - וגם ישב שלמה על כסא המלוכה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...