תנ"ך - וגם־באו עבדי המלך לברך את־אדנינו המלך דוד לאמר ייטב אלהיך אלהים את־שם שלמה משמך ויגדל את־כסאו מכסאך וישתחו המלך על־המשכב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...