תנ"ך - מלכים א פרק א פסוק מט - ויחרדו ויקמו כל־הקראים אשר לאדניהו וילכו איש לדרכו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...