תנ"ך - ואדניהו ירא מפני שלמה ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...