תנ"ך - ספר מלכים א פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים