תנ"ך - ויעש המלך כסא־שן גדול ויצפהו זהב מופז:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...